Hotline: (+45) 31 10 77 44
Måndag till fredag
CET 0830 - 1600
Integritets- och cookiepolicy

På den här sidan beskrivs hur kakor (cookies) används på den här domänen och hur personuppgifter behandlas. Genom att besöka den här domänen accepterar du de här riktlinjerna.


Översikt:

1. Ägare och kontaktinformation
2. Typer av registreringar som används
    2.1. Registrering via webbformulär
    2.2. Registrering via kakor (cookies)
        2.2.1. Vad är en kaka (cookie)
            2.2.1.1. Sessionskakor
            2.2.1.2. Permanenta kakor
        2.2.2. Hur man raderar/hanterar kakor
3. Användning av personuppgifter
4. Skydd av personuppgifter


1. Ägare och kontaktinformation

Den här webbplatsen ägs av:
ANIDEKO A/S

Vår kontorsadress är:
Smedevaenget 4 B
4700 Naestved
Danmark

Vårt telefonnummer är:
(+45) 31 10 77 44.


2. Typer av registreringar som används

ANIDEKO gör två typer av registreringar på den här webbplatsen.
  • Registrering via webbformulär
  • Registrering via kakor (cookies)

2.1. Registrering via webbformulär

För att skicka en fråga till oss är information som 'Namn', 'Telefon' och 'E-post' obligatorisk.
Av säkerhetsskäl och för att hjälpa oss att motarbeta skräppost när information skickas via webbformuläret, skickas kundens dators IP-adress tillsammans med informationen som skrivits in i formulärets fält.


2.2. Registrering via kakor (cookies)

ANIDEKO använder kakor för att förbättra användarupplevelsen när man besöker vår webbplats. Inga personuppgifter lagras. Vi tillåter även användande av tredjepartskakor på webbplatsen för statistiska ändamål.
Vi använder tredjepartskakor från Google Analytics för att samla in information om trafiken på vår webbplats.


2.2.1. Vad är en kaka (cookie)

En kaka används av en webbplats för att skicka information till en användares webbläsare och av webbläsaren för att returnera informationen till den ursprungliga webbplatsen.
Den angivna informationen kan användas till autentisering, identifiering av en användarsession, användares preferenser, kundvagnsinnehåll och allt annat som kan utföras genom lagring av textdata.
En kaka gör att webbplatsen känner igen din dator och används ofta för att förbättra användbarheten.
Kakor är inte en programvara. De kan inte programmeras, bära på virus eller installera sabotageprogram på värddatorn.


2.2.1.1. Sessionskakor

En sessionskaka finns bara kvar så länge användaren besöker webbplatsen och försvinner efter varje session, dvs. när du stänger din webbläsare.


2.2.1.2. Permanenta kakor

En permanent kaka ligger kvar efter en användarsession. Permanenta kakor lagras på din hårddisk tills de går ut eller tills du raderar dem.


2.2.2. Hur man raderar/hanterar kakor

Om du inte vill acceptera kakor är det möjligt att din webbläsare kan ställas in på att automatiskt blockera lagring av kakor eller att du ska informeras varje gång en webbplats vill spara en kaka. Du kan även radera kakor som lagrats tidigare genom din webbläsare. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Hur man raderar kakor:
För att avaktivera kakor från Google Analytics, följ anvisningarna som beskrivs här.


3. Användning av personuppgifter

Vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du ger oss den här informationen genom registrering, köp eller deltagande i en undersökning etc. via vårt webbformulär, vår telefonlinje eller e-post.
Viss tillhandahållen information distribueras i vissa fall men endast till våra auktoriserade återförsäljare med syftet att tillhandahålla och ge support till de aktuella produkterna.
Personuppgifter används för att slutföra köp eller service i samband med vilka informationen samlas in. Dessutom använder vi informationen för att lära oss mer om användarna som besöker vår webbplats. Detta kan inkludera undersökningar och analyser i syfte att förbättra våra produkter, tjänster och tekniker samt visa innehåll och reklam som är skräddarsydd för att passa dina intressen och fritidssysselsättningar.


4. Skydd av personuppgifter

All information som skickats via webbformuläret kan komma att lagras på en säker server och endast anställda hos ANIDEKO har tillgång till den.
Uppgifter som används till statistik lagras på en Google-server. Google Analytics kan komma att visa information för tredje part om det krävs enligt lagen eller om tredje part behandlar informationen å Google Analytics vägnar.
Enligt personuppgiftslagen måste dina personuppgifter förvaras skyddade och konfidentiellt. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad tillgång som är placerade i övervakade faciliteter, och vår säkerhet kontrolleras regelbundet för att fastställa huruvida vår användarinformation hanteras säkert och i enlighet med personuppgiftslagen.
Vi kan inte garantera 100-procentig säkerhet för dataöverföring över Internet. Detta innebär att det kan finnas en risk att andra obehöriga Internetanvändare kan få tillgång till information när data skickas och lagras elektroniskt. Följaktligen lämnar du ut dina personuppgifter på egen risk.
Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande när syftet med insamlandet av dem har avslutats. Personuppgifter lagras inte längre än 12 månader efter att de har använts.
Den snabba utvecklingen av Internet innebär att förändringar i vår hantering av personuppgifter kan bli nödvändiga. Därför förbehåller vi oss rätten att uppdatera och förbättra de här riktlinjerna för hantering av personuppgifter. Om så sker kommer vi att meddela datum för "senaste uppdatering" längst ned. Vid omfattande förändringar kommer vi att meddela dig i form av en tydlig notis på våra webbplatser.
I den mån personuppgifter om dig behandlas, har du rätt att fråga om information om de personuppgifter som kan tillskrivas dig i enlighet med personuppgiftslagen. Om det visar sig att information eller data om dig som har behandlats är felaktig eller missvisande har du rätt att kräva att detta korrigeras, raderas eller spärras. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga på behandling av information och data som avser dig.


Integritets- och cookiepolicyn uppdaterades senast: 2013-02-20.