Hotline: (+45) 31 10 77 44
Måndag till fredag
CET 0830 - 1600
Rättsligt meddelande

ANIDEKOS webbplats skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar och internationella konventioner.

Logotyper, symboler och namn som representerar ANIDEKO samt produkter och tjänster på ANIDEKOS webbplats är varumärken som tillhör ANIDEKO.

Information på ANIDEKOS webbplats inklusive (men inte begränsad till) text, presentationer, siffror, bilder och ljud, får ej, om inget annat angivits, återges, överföras, distribueras eller lagras utan föregående skriftligt tillstånd från ANIDEKO.

ANIDEKOS webbplats är en tjänst för affärspartner, kunder och allmänhet och har till syfte att informera om ANIDEKO och ANIDEKOS produkter.
ANIDEKO lämnar inga garantier på riktighet, pålitlighet, fullständighet eller lämplighet i informationen som finns på ANIDEKOS webbplats.

ANIDEKO ansvarar inte för någon skada eller förlust vare sig direkt, indirekt eller på annat sätt, orsakad av material som används på ANIDEKOS webbplats, eller för skada orsakad av oförmåga att använda eller nå webbplatsen.

ANIDEKO förbehåller sig rätten att revidera ANIDEKOS webbplats eller att stoppa åtkomst till den efter eget godtycke.

ANIDEKO ansvarar inte för webbplatser som kan nås via länkar på ANIDEKOS webbplats eller för information som dessa innehåller.